Sức khỏe

Hãy tăng cường Hệ miễn dịch mùa NCOVI

BÁO MỚI VỪA ĐƯA TIN , PHỔI CỦA BỆNH NHÂN COVID 19 ĐÃ GIẢM MỜ ĐỤC SAU KHI TẾ BÀO MIỄN DỊCH XUẤT HIỆN
Thật sự là tăng cường hệ miễn dịch là vô cùng quan trọng.
Và 70% hệ miễn dịch nằm trong đường ruột nhé cả nhà

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button